Ekspert kredytowy Warszawa | KREDYTY HIPOTECZNE, KREDYTY GOTÓWKOWE, UBEZPIECZENIA | Warszawa i powiaty podwarszawskie

Ubezpieczenia na życie

Czy warto ubezpieczać życie? Pytanie to każdy z nas powinien sobie zadać indywidualnie. Warto przemyśleć następującą kwestię – czy mam kogoś na utrzymaniu w gospodarstwie domowym? Jeśli tak, to na ile trudna byłaby sytuacja tej osoby (lub osób), gdyby zabrakło moich dochodów (z powodu śmierci, poważnej choroby, kalectwa, albo większego lub mniejszego uszczerbku na zdrowiu)? Może tym bardziej warto zadać sobie takie pytanie, kiedy zaciągamy kredyt na dużą kwotę pieniędzy.

Jeśli dojdą Państwo do wniosku, że warto chronić swoich najbliższych (i siebie) poprzez wykupienie polisy na życie (lub zdrowie, ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków), to pozostaje w tym momencie wybór, jak to zrobić najkorzystniej – na jaką kwotę się ubezpieczyć, na jaki okres, w jakim towarzystwie ubezpieczeniowym. Warto taki temat poruszyć z ekspertem finansowym.