Ekspert kredytowy Warszawa
KREDYTY HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE I FIRMOWE
Warszawa i powiaty podwarszawskie

Finansowanie dla firm

Gdzie uzyskam najkorzystniejszy kredyt firmowy?

Prowadzenie firmy to ciągłe stawianie czoła nowym wyzwaniom. Kredyty firmowe powinny pomagać w ich sprostaniu. W zależności od sytuacji pomagam uzyskać kredyt obrotowy, kredyt na zakup środka trwałego lub nieruchomości firmowej, leasing, faktoring, oraz wiele innych rodzajów finansowania. Opowiedz mi o swoim biznesie, a ja znajdę odpowiednie rozwiązanie.

Jak sfinansować rozwój firmy?

Wielu przedsiębiorców zastanawia się czasem, jak wyprowadzić firmę na wyższy poziom, sprawić aby miała więcej zadowolonych klientów, a przez to i większe zyski. Często dobrym pomysłem jest rozwój w oparciu o własne środki. Nie zawsze jednak jest to dobra droga, zdarza się że dzięki środkom pożyczonym, możliwy staje się zakup pojazdu, maszyny, lub jakiegokolwiek środka trwałego, który od samego początku może przyczynić się do znaczącego zwiększenia przychodów, a więc i zysków. Podobną rolę może odgrywać linia kredytowa, która umożliwi szybszy obrót towarami lub materiałami do produkcji, co pozwoli zwiększyć zyski, jak również poprawi płynność finansową.

Kredyt obrotowy

Z niego przedsiębiorcy korzystają najczęściej. Pomaga sfinansować bieżące wydatki, albo zwiększyć obroty. Może mieć postać kredytu spłacanego ratalnie albo w formie linii w rachunku firmowym. Umożliwia zadłużenie się do określonego w umowie limitu, a następnie elastyczną spłatę pożyczonych środków. Bank z reguły wymaga wtedy określonych obrotów miesięcznych na koncie.

Kredyt inwestycyjny

Stanowi dźwignię finansową dla nowych przedsięwzięć, jednak z konkretnie zdefiniowanych celem. Czy będzie to zakup zaawansowanej maszyny, linii produkcyjnej czy nieruchomości potrzebnej do zwiększenia skali działalności – kredyt inwestycyjny umożliwia powiększenie aktywów firmy, które dadzą szanse na szybszy rozwój.

Leasing

Jest szeroko stosowanym sposobem finansowania floty samochodowej firmie, jak również wszelkiego rodzaju osprzętu, maszyn a nawet nieruchomości. W przypadku leasingu operacyjnego, bo o nim najczęściej jest mowa, faktycznym właścicielem jest firma leasingowa, natomiast użytkownikiem jest firma wybierająca określony pojazd lub inne aktywo, z którego chce korzystać. Dopiero na koniec spłaty leasingobiorca może wykupić przedmiot leasingu, ale nie jest do tego zobligowany.

Faktoring

Polega na wykupie przez firmę faktoringową nieprzeterminowanych wierzytelności firmy, należnych im od kontrahentów (odbiorców) z tytułu dostaw towarów lub usług. Faktoring ma na celu zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorcy (faktoranta), dzięki środkom udostępnionych przez firmę faktoringową (faktora). W swej działaniu przypomina finansowanie obrotowe w formie linii, gdyż następuje tu wielokrotne udostępnianie firmie środków finansowych, które są wielokrotnie spłacane.

Zasadniczą korzyścią takiego finansowania jest maksymalne skrócenie oczekiwania na należności z wystawionych faktur. Należy jednak pamiętać, że nie wszyscy kontrahenci zgadzają się na cesję płatności z kontraktów. Klasyczny faktoring stanowi w swej istocie pośrednictwo między firmą – dostawcą a firmą -odbiorcą. Jeżeli między dwoma kontrahentami funkcjonuje firma faktoringowa, wówczas odbiorca nie płaci finalnie swojemu dostawcy, ale właśnie faktorowi, który to reguluje płatność wobec dostawcy.