Ekspert kredytowy Warszawa
KREDYTY HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE I FIRMOWE
Warszawa i powiaty podwarszawskie

Oferta

Profesjonalne konsultacje kredytowe

Zajmuję się konsultacjami kredytowymi w kilku obszarach produktów finansowych. Pomyśl – na co potrzebne jest Ci finansowanie, a ja znajdę rozwiązanie.

Zobacz także:Jakiego kredytu potrzebujesz?

Zasadniczo kredyty można podzielić na kredyty prywatne (zwane też konsumenckimi, detalicznymi) oraz firmowe:

Kredyty dla osób prywatnych (osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej) – są to kredyty udzielane w różnej formie, na określony cel, lub bez określania celu, jednak przeznaczone na potrzeby konsumpcyjne, z wyłączeniem działalności gospodarczej.

Kredyty firmowe (dla podmiotów gospodarczych) – to także kredyty udzielane w różnej formie, z określaniem celu, lub nie, jednak z zastrzeżeniem, że są one przeznaczone na potrzeby działalności gospodarczej.

Ten podział jest o tyle ważny, że na przykład osoba prowadząca indywidualną działalność gospodarczą, może wziąć kredyt zarówno jako osoba fizyczna jak i osoba będąca podmiotem gospodarczym. Inne będą jednak kryteria przyznania finansowania. Odsetki od kredytu firmowego zawsze można wpisać w koszty prowadzonej działalności.

 

Kredyty dla osób prywatnych

kredyty gotówkowe:

 • na cel dowolny lub określony – często tylko w formie luźnej deklaracji klienta
 • na cel określony – np. samochód. W takim przypadku, następuje przewłaszczenie samochodu (częściowe) –  bank staje się współwłaścicielem pojazdu. Dzięki takiemu zabezpieczeniu, kredyt jest tańszy
 • kredyt konsolidacyjny – na spłatę kilku kredytów jednym nowym, z niższą ratą
 • na oświadczenie – tylko dla wybranych grup zawodowych
 • karta kredytowa lub limit w koncie

kredyty hipoteczne:

 • za zakup mieszkania (nowego lub używanego), zakup domu, zakup działki, budowę domu, itp.
 • na konsolidację zobowiązań (jednak z zabezpieczeniem hipotecznym)
 • na dowolny cel – pożyczka hipoteczna

 

Kredyty firmowe

kredyty niezabezpieczone:

 • obrotowe – na cel dowolny, związany z działalnością gospodarczą (istnieje dużo rodzajów tego typu kredytów. Mogą być one udzielane w formie kredytów spłacanych ratalnie, lub w ramach linii – w rachunku bieżącym, lub kredytowym)

kredyty zabezpieczone:

 • inwestycyjne – na zakup nieruchomości komercyjnej lub na wydatki związane z powiększeniem majątku firmy (najczęściej chodzi o zakup / budowę środków trwałych)

 

Inne formy finansowania dla firm (nie będące kredytami)

 • pożyczki dla firm – rozwiązanie dla firm, które z różnych powodów nie mogą skorzystać z finansowania bankowego
 • leasing (operacyjny lub finansowy), pożyczka leasingowa
 • faktoring – wykup nieprzeterminowanych wierzytelności przedsiębiorstw. Ma on na celu zwiększenie płynności finansowej przedsiębiorcy (faktoranta), dzięki środkom udostępnionych przez firmę faktoringową (faktora).