Ekspert kredytowy Warszawa
KREDYTY HIPOTECZNE, GOTÓWKOWE I FIRMOWE
Warszawa i powiaty podwarszawskie

Aktualności

 • Jaki będzie wymagany wkład własny w 2017 roku?

   

  Jaki jest wymagany wkład własny w roku 2017? Sprawdź już teraz!

  Na to pytanie nie ma jeszcze jednoznacznej odpowiedzi. Zasadniczo, zgodnie z rekomendacją Komisji Nadzoru Finansowego wymagany wkład własny od Nowego Roku ma wynosić 20%. Wymóg samego wkładu gotówkowego może jednak wynosić minimum 10% ceny transakcyjnej. Pozostałą różnicę, czyli kolejne 10% od ceny transakcyjnej będzie można dostarczyć kredytującemu bankowi w formie zabezpieczenia, na przykład przez blokadę środków na rachunku, bądź na posiadanych przez kredytobiorcę papierach wartościowych. Najpopularniejszym rozwiązaniem będzie jednak zapewne wciąż ubezpieczenie kwoty niskiego wkładu, czyli kwoty powyżej 80% wartości nieruchomości.

  Ubezpieczenie niskiego wkładu własnego – ile kosztuje?

  Przykład: Klient kupuje mieszkanie za cenę 300000 zł, ma wkład własny w wysokości 12%, czyli w kwocie 36000 zł. Od banku chce pożyczyć resztę, czyli 264000 zł. 80% wartości nieruchomości wynosi w tym przypadku 240 tys. zł, zatem kwota kredytu, od której liczony jest niski wkład własny to 24 tys. zł. Jest to różnica między całą kwotą kredytowania, a kwotą kredytowania poniżej 80% wartości nieruchomości, – czyli tej, która nie podlega ubezpieczeniu niskiego wkładu własnego.

  Klient jest zatem zobligowany w tym przypadku do zapłacenia ubezpieczenia od kwoty 24 tys zł (która wynosi u niego 8% ceny zakupu mieszkania). Banki bardzo różnie naliczają kwotę takiego ubezpieczenia. Najczęściej stosują zwyżkę oprocentowania kredytu o 0,2 lub 0,25%. Są jednak banki, które podwyższają oprocentowanie podstawowe kredytu o 0,5 a nawet 0,6%. Zwyżka ta obowiązuje do momentu, aż zgodnie z harmonogramem spłaty, saldo kredytu spadnie poniżej 80% wartości nieruchomości. Stąd wniosek, że przy krótszym okresie spłaty, szybciej można pozbyć się zwyżki oprocentowania.

  Nie warto jednak analizować kosztów niskiego wkładu własnego, w oderwaniu od całkowitych kosztów kredytu. Nie jest to ubezpieczenie, z którego kredytobiorca może odnieść jakiekolwiek korzyści (bardziej jest to zabezpieczenie dla banku), trzeba je więc traktować tak samo jak koszt prowizji lub marży. Zatem celowe jest przede wszystkim porównanie całkowitych kosztów kredytu, pamiętając o prognozowanej dacie jego spłaty (całkowitej, częściowej, bądź planowanego po jakimś czasie przeniesienia kredytu do innego banku).

   Inaczej sytuacja wygląda z ubezpieczeniem na życie, które jest w niektórych bankach obligatoryjne, nie musi być jednak wykupione bezpośrednio w banku, z którego bierzemy kredyt. W przypadku ubezpieczenia, które ma nas realnie zabezpieczać (ubezpieczenie na życie, komunikacyjne, ubezpieczenie mienia), warto zapoznać się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia, gdyż porównywanie ubezpieczeń tylko według kryterium ceny, mija się z celem.

  Czy dopłata MDM może zastąpić wkład własny w formie gotówki?

  Dopłat MDM stanowi pewien wyjątek, gdyż faktycznie może ona zastąpić wkład własny wnoszony w formie gotówki. Najniższa procentowa dopłata do zakupu mieszkania, w ramach programu MDM, wynosi 10%. W sprzyjających okolicznościach będzie można zatem kupić mieszkanie bez angażowania środków własnych w gotówce. Warto jednak pamiętać, że procentowa dopłata 10% nie odnosi się do ceny transakcyjnej, tylko do tak zwanego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia. Może się przykładowo okazać, że 10-cio procentowa dopłata MDM pokrywa 7 albo 8% ceny transakcyjnej.

  Prognozy kredytowe związane z niskim wkładem własnym

  Reasumując, zapowiadane skokowe zwiększenie limitu niskiego wkładu własnego, od Nowego Roku, z 15-tu na 20%, zgodnie z rekomendacją KNF, może się nie przełożyć na zmniejszenie akcji kredytowej. Będą natomiast, tak jak do tej pory, następować zmiany polityki w poszczególnych bankach. Banki bowiem stale regulują różnymi parametrami ofert kredytowych, w zależności od tego czy mają dużo wolnych środków, jaki sobie zakładają poziom zyskowności oraz przy uwzględnianiu aspektów bezpieczeństwa spłaty udzielonych kredytów.

Komentarze zostały wyłączone.